Magyar nyelven In English 中文
Ránky Ügyvédi Iroda Ránky Ügyvédi Iroda 1054 Budapest, Báthory utca 7 II 1 Magyarország +361-785-9404 +361-785-9404 iroda@rankyugyved.hu Ránky Ügyvédi Iroda
BemutatkozásSzakterületekMunkatársainkKapcsolat
Családi vállalatok Tanácsadást nyújtunk a családi vállatok működésével kapcsolatban: mire van szüksége a családnak, mire a vállalatnak, van-e közös cél amely érdekében a családtagok együttműködnek a vállalat irányításában, hogyan kapcsolódik be a következő generáció a napi működésbe, fenntartható-e a családi vállalat működése, a vagyonelemek biztonságos átörökítése hogyan biztosítható.
Kereskedelmi jog  
Magyarországon működő cégek jogszerű tevékenységéhez nyújtunk hatékony segítséget. Irodánk elkészít minden olyan kereskedelmi szerződést, amely a társaság napi működéséhez szükséges, beleértve a gyártási, szállítási, vállalkozási, franchise szerződéseket. Segítséget nyújtunk a fogyasztóvédelem, illetve a versenyjog területén is. 
Társasági jog
Irodánk külföldi, illetve magyar tulajdonosi struktúrával rendelkező társaságok alapítását elvégzi, jogszerű működését támogatja. Közreműködik a legmegfelelőbb társasági jogi struktúra kialakításában, eljár az illetékes hatóságoknál. 
Szellemi alkotások és média
A szellemi alkotásokkal kapcsolatos szerződéskötések, hazai és nemzetközi regisztrációk, illetve jogviták rendezését hatékonyan ellátjuk. Tanácsot nyújtunk, illetve okiratokat szerkesztünk szellemi alkotások tulajdonának átruházásához, illetve megszerzéséhez. 
Elektronikus kereskedelem
Minden hazai és nemzetközi vállalat online felületen történő működéséhez széles körű tanácsadást végzünk. A domain-regisztrációktól kezdve az elektronikus üzlet létrehozásán keresztül valamennyi online környezethez kapcsolódó adatvédelmi kérdésben tanácsot nyújtunk.
Bankjog  Irodánk vállalja biztosíték- és hitelszerződések szövegezését. Tevékenységi körünkbe tartozik továbbá a követeléskezelés és tanácsadás a bankokat érintő fogyasztóvédelmi kérdésekben.
Ingatlanjog  Irodánk közreműködik ingatlanberuházások és -fejlesztések megvalósításában, az ingatlan megvásárlásától kezdve a kivitelezési és az ingatlanhoz kapcsolódó egyéb szerződések megkötéséig.
Munkajog Irodánk elkészíti a munkaszerződéseket, illetve a cég életéhez kapcsolódó egyéb munkajogi okiratokat. Irodánk vállalja a munkaviszonnyal kapcsolatos jogvitákban a peres képviseletet.
Európai uniós jog Irodánk tanácsot ad európai uniós szakkérdésekben és vállalja a hazai vállalkozások hatékony európai szintű jogi- és érdekképviseletét. Tájékoztatást és segítséget nyújtunk az európai uniós támogatásokban való részvételhez.
Állampolgársági ügyek Irodánk eljár a tartózkodási engedélyek iránti kérelmekkel kapcsolatos eljárásban. Állampolgársági ügyekben tanácsadást végzünk és biztosítjuk a képviseletet a honosítási eljárás során.
 

1054 Budapest, Báthory utca 7 II 1. Magyarország +361-785-9404 +361-785-9404 iroda@rankiugyved.hu